Аз, , мога да пиша и кратички статийки или писъмца, и да увеличавам броя на моите"произведения" в кавички, защото за мен произведение това е книга, нещо самостоятелно , но аз просто не обичам това, а и аз трябва не да увеличавам броя на нещата си, ами да го намалявам, за да не сащисвам читателите без нужда. Така че, ето, ще ви се наложи да свиквате с такива хроники или реминисценции. За всеки случай аз ще слагам точки или подзаглавия. Процентите в банките Този въпрос мен ме вълнува и сам по себе си, а и затова, че аз казвах, че когато процентите паднат под 2 то значи ние вече се каним да излизаме от световната криза, ама нейния край засега не настъпва, поне в България той сигурно не е настъпил. Така че тук се присъвокупява, но не се съвокуплява темата за световната криза. Тоест въпросът е такъв: И, респективно, какво става с кризата? Защото у нас процентите още не са стигнали нулата, но в чужди банки у нас те са я достигнали, нашите са вече под един процент, а на Запад процентите тук-таме са отрицателни.

Частен професионален колеж"Бизнес и финанси"

Велико и неразумно Демокрацията е най-значителното постижение на човечеството в социалната област, защото тя противоречи на здравия разум! Въпреки парадоксалността на подобно твърдение то е вярно, тъй като тя, наистина, е нещо, до което не би могъл да стигне един нормален, то есть среден, човек в своите разсъждения. Целият човешки опит през вековете и в наши дни показва, че демократичния избор и не се прилага, никъде, където трябва да се върши някаква работа, например в: Немислимо е да си представим армия, в която новобранците да избират своя командир измежду тях; или лекарите да бъдат назначавани от медицинските сестри и санитарите че и от пациентите ; или учителите да се избират от учениците и от тяхната среда ; или в някоя фирма да съберат всички общи работници, шофьори, чистачи, и други, и да ги помолят да си изберат директор, или началник отдел, без да се интересуват какво образование има той.

бидон бидон; гюм.м бизнес бизнес.м колледж колеж.м колодец кладенец.м профессиональный професионален.п профессия .. финансы финанси, пари.мн частный /о собственности/ личен, частен.п.

9 ! Този закон урежда условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България, както и условията и реда за частичен достъп до упражняване на регулирана професия и признаването на стаж за усвояване на професията в друга държава членка. Законът се прилага за гражданите на държави членки и на трети държави, които са придобили професионални квалификации в други държави членки и в трети държави и желаят да упражняват регулирана професия в Република България като самостоятелно заети или като наети лица.

Законът се прилага и за гражданите на държави членки, които са преминали стаж за усвояване на професията извън държавата членка по произход. Законът не се прилага за гражданите на трети държави, които са придобили професионални квалификации по регулирани медицински професии в трети държави. Законът не се прилага по отношение на признаването на професионалните квалификации на морските лица, нотариусите и нотариалната дейност.

.

частни училища, курсове по английски език за начинаещи, езикови курсове, курс следване, више, колеж, софия, пловдив, варна, бургас, конкурси, конкурс, стажове, стаж, . линкове, информация, каталог, интернет, портал, финанси, банки, интернет-портал для людей, получающих бизнес- образование.

.

- 8 (2020)

.

Yearbook of International University College - Volume 7 () by stanislavi_1. business are the reasons for taking a number of initiatives in support of educational institutions Привличане на ресурси (финанси и служители) – инвестиции, малки частни училища, в които няколко семейства обучават взаимно.

.

, , , - , a

.

до възможността на лидера да манипулира масите, чрез финанси, външен вид, .. Групите могат да бъдат на етнически, професионален, . Може, в крайна сметка, и политиката да се постави на бизнес основи, е вярно в общия случай, като открием поне един частен случай когато то.

.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИЗНЕС И ФИНАНСИ - СОФИЯ

.

Академичния съвет на Тараклийския държавен университет «Григорий Кишинев: Business- Elita, , c. .. да насади лозя и плантации, да изгради частни и обществени здания, школи М. Димитров, първият професионален историк, зани- във френското Он финанси- циональной церкви болгар.

.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ БИЗНЕС И ФИНАНСИ - СОФИЯ,

.

бизнес бизнес.м бизнесмен бизнесмен.м билет билет.м входной билет колеж.м колодец кладенец.м командировка командировка.ж комбинат професионален.п финанси, пари.мн личен, частен.п.

.

.

practical training in Sliven, converted in at the College in the structure of the Technical. University - Sofia. .. българския и най-вече местния бизнес с необ- ходимите кадри. са познания, които обхващат основно финанси- които са с професионален опит, трудно прие- Частни /междинни/ цели.

.

3000+ Common English Words with Pronunciation